Gyakran Ismételt Kérdések

A vezetői engedély kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

Nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély („AM” és „K”) megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás.

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében alapfokú iskolai végzettség megléte. Az alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján kell igazolni.

A kombinált kategóriás (BE) vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedély megléte, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.

A vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

A vezetői engedély megszerzésének életkori feltételei:

14. életév: az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.

16. életév: a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.

16. életév: az „A1” és „B1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

17. életév: a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

18. életév: az „A2”, a „BE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

20. életév: az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

24. életév: az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.

Az elméleti vizsga életkori feltétele:

A megszerezni kívánt vezetői engedély – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – kiadásának feltételéül előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

A gyakorlati vizsga életkori feltételei:

A vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte, de, „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.

Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély „kezdő vezetői engedély”-nek minősül. (Nemzetközi kategóriának minősül a vezetői engedélybe kék színnel bejegyzett valamennyi kategória.)

A meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítést és annak lejárata határidejét a vezetői engedélyben 181-es kódszám jelöli.

A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” „A1”, az „A2” és a „B1” kategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, „C1”, „C”, „D1” és a „D” kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

Figyelem!

Függetlenül a kezdő vezetői engedélytől a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

Igen, nincs összefüggés a kezdő vezetői engedély és a külföldön történő vezetés között.

Külföldön ki nem jogosult vezetni?
A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának
 • „AM” kategóriánál 16. életév,
 • „B” kategória esetében 18. életév,
 • „C” kategóriánál 21. életév,
 • „D” kategóriánál 24. életév
 • eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

  A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély (a vezetői engedélyben fekete színnel bejegyzett kategória) csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

  Az „AM” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok
  (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek
  legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési
  sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel
  rendelkeznek:
  a) kétkerekű típusnál a motor:
  - hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  - folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
  elektromos motor esetében;
  b) háromkerekű típusnál a motor:
  - hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  - legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
  esetében, vagy
  - folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
  elektromos motorok esetében;
  Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem
  több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési
  sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és
  amelyek
  - hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
  - legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
  esetében, vagy
  folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos
  motorok esetében.
  

  Az „A1” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  Az olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm 3 -t, teljesítménye a 11 kW-
  ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan
  motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
  

  Az „A2” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  Az olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya
  pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű
  járműből alakítottak át.
  

  Az „A” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  Az olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A”
  korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot
  meghaladja.
  

  A „B1” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  A négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-
  ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az
  elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek
  motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó
  motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön
  irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
  

  A „B” nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely
  a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;
  b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg
  nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
  megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
  c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
  meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
  megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét.
  E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.
  

  A „BE” kombinált, nemzetközi kategóriával vezethető járművek:

  A „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan
  szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb
  össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.
  

  A „K” (kerti traktor) nemzeti kategóriával vezethető járművek:

  A „K” nemzeti kategóriával a kerti traktor és az állati erővel vont jármű vezethető.
  A kerti traktor az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes
  pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben egy egységként résztvevő, és 15 km/h
  sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú jármű.
  A „K” nemzeti kategória 186-os kóddal a „K” kategóriában meghatározott járműveken
  kívül lassú jármű és egy, akár könnyű, de akár nehéz pótkocsija vezetésére is jogosít.
  A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő
  járművezetésre jogosít.
  

  A „T” (traktor) nemzeti kategóriával vezethető járművek:

 • mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehézpótkocsi
 • lassú jármű és pótkocsi
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű hajtására
 • segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)
 • A „T” nemzeti kategória 185-ös kóddal a „T” kategóriába tartozó mezőgazdasági vontatóval egy könnyű pótkocsi, míg a 187-es kóddal egy, akár könnyű, de akár nehéz pótkocsi vontatására is jogosít. A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

  További vezetési jogosultságok:

  Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján vezethető:
  	- segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
  	- lassú jármű és pótkocsija
  	- kerti traktor
  	- állati erővel vont jármű
  
  Az „A2” kategóriájú vezetői engedély az „A1” kategóriára is érvényes
  Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” kategóriákra is érvényes
  A „B” kategóriájú vezetői engedély a „B1” kategóriára is érvényes.
  „B” kategóriában megszerzett vizsga alapján mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
  „BE kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
  „TR” (trolibusz) kategóriában megszerzett vizsga alapján:
  	- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
  	- segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
  	- lassú jármű és pótkocsija
  	- kerti traktor
  	- állati erővel vont jármű.